INFORMATIE

De verenigingssector is zeer gevarieerd en kan gaan van een lokale socio-culturele vereniging of (professionele) sportclub tot grote ziekenhuisnetwerken.

Alleszins moeten er steeds administratieve/boekhoudkundige en fiscale verplichtingen worden vervuld. Ook de wetgeving over de vrijwilligers moet bijvoorbeeld worden gerespecteerd.

Daarnaast kunnen er zich interne of externe aansprakelijkheidskwesties voordoen. "Verenigingen Van Nu" heeft de expertise in huis om je vereniging te begeleiden bij de verplichtingen en/of eventuele fusieplannen.

Heeft je feitelijke vereniging/vzw/stichting hulp nodig bij deze verplichtingen of is er intern/extern een juridisch probleem ontstaan? Wij staan voor je klaar om dit in goede banen te leiden

Hieronder vind je een aantal nuttige documenten en tools terug. 

                                                       "Sharing is caring"

VERENIGING

Hoewel het niet verplicht is voor een feitelijke vereniging, is het wel aan te raden om statuten op te stellen. Klik hieronder voor een model van ontwerpstatuten.

Zowel voor een feitelijke vereniging als een vzw is een goed bijgehouden ledenregister niet weg te denken in de administratie. Zie hieronder voor een model.

VZW

Iedere vzw is verplicht om een boekhouding te voeren. Hiervoor heb je een viertal documenten nodig. Het Excel-bestand hieronder is zeer handig voor een vereenvoudigde boekhouding van een vzw.

Iedere vzw is verplicht om minstens één algemene vergadering per jaar te organiseren (afhankelijk van je statuten kan dit meer zijn). Hieronder een model. 

VRIJWILLIGERS

De informatieplicht is één van de verplichtingen die de Vrijwilligerswet voorschrijft. Hieronder vind je een nota om hieraan te voldoen.

Sommige verenigingen of vzw's kiezen ervoor om hun vrijwilligers te vergoeden. Het is dan belangrijk om je vrijwilliger een document te laten tekenen. Zie hieronder.

MODELCONTRACTEN

Vele vzw's trachten een aantal sponsors te werven om zo financiële middelen te hebben om hun activiteiten te kunnen ondernemen. Hieronder een modelcontract.

Het kan voor komen dat een vzw iets leent van een andere vereniging/persoon. Het kan dan handig zijn  om een contractje hierover op te stellen om problemen achteraf te vermijden.