BLOGS

De rechtsvorm van een belastingplichtige is niet doorslaggevend voor het bepalen onder welk stelsel een entiteit moet worden belast. Om een VZW aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen moet worden onderzocht of de VZW een onderneming exploiteert of verrichtingen van winstgevende aard stelt.

Het verenigingswerk of bijklussen is veranderd door de nieuwe regeling sinds 01.01.2021. Voorlopig is het alleen maar mogelijk in de sportsector. Hieronder bespreken we de veranderingen verder.

Door het Coronavirus is het voetbalseizoen 2019-2020 vroegtijdig stopgezet. Niet alle voetbalclubs zijn tevreden over de maatregelen die de Pro League vzw genomen heeft in het licht van het komende seizoen. Hierdoor regent het procedures.

De coöperatieve vennootschap (hierna: "CV") wordt wel eens aanzien als een alternatief voor de vzw. In een CV streeft men immers ook niet een zo groot mogelijke winst na, maar wel een gemeenschappelijk doel, dat men wil bereiken door samen te werken.