BLOGS

Als men verhuist, is men als natuurlijke persoon verplicht om de wijziging van het domicilie-adres door te geven via de plaatselijke overheidsdiensten. Dit wordt dan verwerkt in het bevolkingsregister. Als een lid of bestuurder van een vzw verhuist, heeft het bestuur van de vzw ook de plicht om het een en ander aan te passen.

De rechtsvorm van een belastingplichtige is niet doorslaggevend voor het bepalen onder welk stelsel een entiteit moet worden belast. Om een VZW aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen moet worden onderzocht of de VZW een onderneming exploiteert of verrichtingen van winstgevende aard stelt.

Het verenigingswerk of bijklussen is veranderd door de nieuwe regeling sinds 01.01.2021. Voorlopig is het alleen maar mogelijk in de sportsector. Hieronder bespreken we de veranderingen verder.

Door het Coronavirus is het voetbalseizoen 2019-2020 vroegtijdig stopgezet. Niet alle voetbalclubs zijn tevreden over de maatregelen die de Pro League vzw genomen heeft in het licht van het komende seizoen. Hierdoor regent het procedures.