Nieuwe bedragen vrijwilligersvergoeding 2019

01-01-2019
Nieuwe bedragen vrijwilligersvergoeding 2019
Nieuwe bedragen vrijwilligersvergoeding 2019

Een nieuw jaar ("onze beste wensen nog voor 2019!") en dus nieuwe bedragen voor vrijwilligersvergoedingen:

Reële onkostenvergoedingen kennen geen begrenzing, maar ze moeten natuurlijk gestaafd worden aan de hand van verantwoordingsstukken. Voor reële kilometervergoedingen geldt wel een maximumbedrag per kilometer:

  • Auto, motor of bromfiets: 0,2573 EUR / km
  • Fiets: 0,23 EUR / km

Forfaitaire onkostenvergoedingen hebben maxima op dag- en jaarbasis. De onkostenvergoedingen moeten geïnventariseerd worden, dat kan bv. in een vrijwilligersregister:

  • dagmaximum: 34,71 EUR
  • jaarmaximum: 1.388,40 EUR

De wet heeft ter info een combinatie van beide onkostenvergoedingen altijd verboden. Sinds de Programmawet van 19 mei 2009 wordt hierop echter één uitzondering gemaakt. De reële vervoerskosten kunnen voortaan worden gecumuleerd met de forfaitaire kostenvergoedingen en dit voor maximaal 2.000 kilometer op jaarbasis per vrijwilliger.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde vrijwilligers (bv. sporttrainer of steward) genieten van een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding tot 2.500 euro per jaar.

Indien men kiest voor dit verhoogd plafond, kan men bij dezelfde vereniging, in dezelfde periode geen verenigingswerker meer zijn. Ter info: ook de gewone vrijwilligersvergoeding kan niet gecumuleerd worden met verenigingswerk in dezelfde periode, bij dezelfde vereniging.