Corona-maatregelen voor verenigingen en vzw's: een stand van zaken

24-03-2020
Corona-maatregelen voor verenigingen en vzw's: een stand van zaken
Corona-maatregelen voor verenigingen en vzw's: een stand van zaken

In deze blogpost houden we bij wat de overheid tot op heden heeft beslist om de verenigingen en vzw's te steunen in het kader van de Corona-crisis.

Daarnaast trachten we de vele vragen mét antwoorden op te lijsten die nuttig kunnen zijn voor de bestuurders en leden van verenigingen en vzw's. 

Corona-hinderpremie

1. Waar gaat het over?

Vele vzw's zijn verplicht te sluiten door de week en/of in het weekend vanwege de Corona-maatregelen (bv. sommige jeugdhuizen). 

De overheid wilt o.a. de getroffen vzw's financieel helpen met de hinderpremie.

Wat houdt de hinderpremie juist in?

  • Een premie van 4.000,00 EUR voor vzw's met minstens 1 VTE (voltijdse tewerkstelling), die volledig moeten sluiten.
  • Een premie van 2.000,00 EUR voor vzw's die alleen in het weekend moeten sluiten.
  • Vanaf 4 april 2020 kunnen de vzw's eventueel een bijkomende vergoeding ontvangen van 160,00 EUR per dag.


2. Voorwaarden?

De vzw's moeten wel voldoen aan de voorwaarden hieronder om in aanmerking te komen voor de hinderpremie:

  1. De vzw moet minstens 1 voltijds equivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben;
  2. De vzw moet een actieve toestand hebben op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bijvoorbeeld niet: faillissement, vereffening, stopzetting, etc.
  3. De vzw moet een actieve exploitatie- of uitbatingszetel (maatschappelijke zetel) in het Vlaamse Gewest hebben.


3. Hoe wordt het geregeld?

De premie wordt op basis van het ondernemingsnummer (en niet per exploitatiezetel) toegekend. Iedere vzw heeft dus recht op 1 hinderpremie. 

UITZONDERING voor vzw's actief in de horecasector: zij hebben recht op de Corona-hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie op grond van de getroffen uitbatings- of exploitatiezetel. Er moet wel minstens één VTE tewerkgesteld zijn in deze vestiging.

Een wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de vzw moet de Corona-hinderpremie online aanvragen, ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode.

TIP: spreek op voorhand goed af binnen de vzw wie deze taak op zich neemt. Check ook in de statuten van je vzw wie de de vzw wettelijk mag vertegenwoordigen naar buiten toe. 

Meer informatie over o.a. de aanvraagprocedure kan je hier terugvinden:

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie

Vraag & Antwoord

1. Kan de algemene vergadering van onze vzw doorgaan?

De algemene regel is dat alle fysieke vergaderingen moeten worden geannuleerd door het Corona-virus.

De vzw-wetgeving schrijft voor dat de algemene vergadering uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar moet plaatsvinden. Het kan ook zijn dat de statuten van jouw vzw hiervan afwijken bv. dat de algemene vergadering moet plaatsvinden in het eerste kwartaal van het jaar.

Door de huidige gebeurtenissen is het nodig om de algemene vergadering uit te stellen voor onbepaalde duur, waarbij men zich op overmacht en bescherming van de volksgezondheid kan beroepen. We raden wel aan het nodige te doen om zo snel mogelijk een algemene vergadering te organiseren, zodra dit weer toegelaten is.

Momenteel wordt aangenomen dat de situatie onder controle is tegen het verstrijken van de wettelijke bepaling van 6 maanden na boekjaar (ten laatste op 30 juni dus), zoals dit het geval is bij de meeste vzw's.

Indien het toch anders zou zijn, zal de overheid tijdig de nodige maatregelen communiceren, werd ons meegedeeld.

Als de statuten het toelaten en als het binnen je vereniging technisch mogelijk is, kan je ervoor kiezen om 'niet-fysiek' te vergaderen. Dit betekent vergaderen via video-, telefoon- of mailconferentie (bv. Skype). Hetzelfde geldt voor de vergaderingen van het bestuursorgaan.


2. Kan jouw vzw als werkgever de tijdelijke werkloosheid aanvragen voor zijn/haar werknemers?

Ja, dit is mogelijk. 

Kort samengevat: alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het Corona-virus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid zijn ook eenvoudiger gemaakt, gelet op de vele aanvragen.

Meer info vind je hier: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2


3. Kan ik vrijwilligerswerk doen om te helpen tijdens de Corona-crisis?

Dat kan. De gratis vrijwilligersverzekering wordt zelfs uitgebreid naar naar alle burgers die de kwetsbaren en ouderen willen helpen doorheen de Corona-crisis.

Tot nog toe was het alleen voor verenigingen en vzw's mogelijk om een gratis vrijwilligersverzekering af te sluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk .

Dit kan nu ook voor individuele burgers. Zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk en zich via deze weg verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk.

Meer info vind je hier: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/


4. Moet jouw vzw als organisator van een activiteit/evenement de deelnemers terugbetalen?

Een afgelast evenement roept natuurlijk heel wat vragen op.

De overheid heeft hiervoor een handig document opgesteld. Dit kan je via deze link terugvinden: https://cjsm.be/sites/cjsm/files/faq-covid-19.pdf


Nood aan extra info?

Uiteraard blijft Verenigingen Van Nu klaar staan voor alle verenigingen en vzw's.

We volgen de situatie op de voet en zullen dit blogbericht verder updaten evenals andere blogposts schrijven om jullie verder te informeren. Zo kunnen we ook strategisch meedenken met het beleid van je vzw, indien gewenst.

Bij verdere vragen of onduidelijkheid in een specifieke situatie, horen we graag van jullie.

Dit kan telefonisch op +32 497 66 33 45, via het contactformulier op de website of via info@verenigingen-van-nu.be.