De coöperatieve vennootschap: een alternatief voor de vzw?

08-12-2019
De coöperatieve vennootschap: een alternatief voor de vzw?
De coöperatieve vennootschap: een alternatief voor de vzw?

De coöperatieve vennootschap (hierna: "CV") wordt wel eens aanzien als een alternatief voor de vzw. In een CV streeft men immers ook niet een zo groot mogelijke winst na, maar wel een gemeenschappelijk doel, dat men wil bereiken door samen te werken.

Door de invoering van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna: "WVV") is de rechtsvorm van de CV ook wat veranderd. 

Hieronder vatten we de belangrijkste kenmerken van de CV voor je samen.

Wat is een CV?

In een CV heerst een coöperatieve cultuur en organisatie. In een CV mag het niet de bedoeling zijn om zoveel mogelijk winst te maken.

Het belangrijkste doel is om aan bepaalde gemeenschappelijke behoeften van de aandeelhouders (of coöperanten) te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten verder te realiseren.

Wat verandert er?

Het nieuwe WVV maakt een einde aan coöperatieve vennootschappen die in werkelijkheid eigenlijk niet coöperatief zijn van karakter. Voortaan is een sociale en coöperatieve insteek een absolute must voor elke CV.

De twee coöperatieve vennootschapsvormen die bestonden - CVOA met onbeperkte en CVBA met beperkte aansprakelijkheid - verdwijnen. De meeste CVBA's zullen zich moeten omvormen tot besloten vennootschap (BV), terwijl CVOA's over het algemeen onder de noemer 'CV' vallen.

Concreet: in het verleden kozen bijvoorbeeld een aantal vrije beroepers (bv. dokters of advocaten) voor een flexibele samenwerking onder de vorm van een CVBA. Het merendeel van deze vennootschappen zal zich moeten omvormen naar een vennootschapsvorm die het concrete doel van de aandeelhouders beter weerspiegelt.

Hoe richt je een CV op?

Een coöperatieve vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid en telt minstens drie oprichters. Aandeelhouders kunnen vrij in of uit de CV stappen, zonder al te veel formaliteiten.

De oprichting gebeurt via authentieke akte, opgesteld door een notaris.

In tegenstelling tot bij de vroegere CVBA, heb je bij de oprichting van een coöperatieve vennootschap geen beginkapitaal nodig. Elk van de oprichters moet wel nog altijd 'iets' - een symbolische euro volstaat - inbrengen in de vennootschap en die inbreng vanaf het begin volstorten.

Kies je voor een inbreng in natura, door bijvoorbeeld je arbeid in te brengen, dan moet de waardering van die inbreng in een omstandig verslag beschreven staan.

Ben ik aansprakelijk in een CV?

Als aandeelhouder in een coöperatieve vennootschap ben je enkel aansprakelijk voor het bedrag dat je zelf inbracht in de vennootschap. Maakt je CV schulden, dan blijft je privévermogen voor de schuldeisers buiten schot.

Enkele voorbeelden:

Consumentencoöperaties: behoren toe aan ledenconsumenten, die de aankoop van producten tegen billijke prijzen nastreven. We noemen dit ook wel aankoopcoöperaties.

Voorbeelden: de samen-aankoop van hernieuwbare energie voor gezinnen, de samenaankoop van machines door boeren, de samen-aankoop van handelsgoederen door de detailhandel.

Ondernemingencoöperaties: behoren toe aan bv. producenten van goederen en diensten die hiermee kunnen zorgen voor een verdere verwerking van hun producten of diensten, een sterkere marketing voor hun producten of diensten kunnen organiseren en een grotere toegang tot de markten kunnen realiseren.

Voorbeelden: zuivelcoöperaties, coöperatieve veilingen en coöperaties van zelfstandige en creatieve en vrije beroepen, die deel van hun bedrijfsvoering samen doen.


Hulp nodig?

Hopelijk zijn we jullie hiermee reeds van dienst geweest. Mocht er iets niet duidelijk zijn, laat het ons zeker weten. 

Indien je interesse hebt om eens vrijblijvend samen te zitten hierover, geef ons zeker een seintje via het contactformulier op de website of via info@verenigingen-van-nu.be.