De patrimoniumtaks? Eén van de verplichtingen van je vzw in maart!

11-03-2019
De patrimoniumtaks? Eén van de verplichtingen van je vzw in maart!
De patrimoniumtaks? Eén van de verplichtingen van je vzw in maart!

Heel wat vzw's komen uit de lucht gevallen bij het horen van deze fiscale verplichting. De patrimoniumtaks is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op het patrimonium/vermogen van de belastingplichtige.

Op wie is de patrimoniumtaks van toepassing? 

De patrimoniumtaks is van toepassing op vzw's en private stichtingen. Feitelijke verenigingen moeten zich dus niets aantrekken van deze belasting. 

Op wat worden de vzw's belast?

De vzw's worden belast op de (verkoop)waarde van de goederen. Er moet dus een lijst van alle bezittingen worden opgesteld. Deze bezittingen zijn in principe terug te vinden in de "staat van vermogen". Dit is een onderdeel van de jaarrekening. Aangezien de jaarrekening ieder jaar moet worden neergelegd, heeft de fiscus dus zicht op het aan te geven vermogen voor de patrimoniumtaks. 

In vele gevallen is het moeilijk om de huidige waarde van bepaalde goederen te bepalen (bv. wat is het stuk grond van jouw vzw nu waard?). Daarom bestaat de mogelijkheid om een voorafgaande schatting te vragen. Daarnaast kan de fiscus ook een controleschatting organiseren als ze zich niet kan vinden in de aangegeven waarde. 

Let op: er staan boetes op het niet correct aangeven van de goederen of het te laag waarderen van de goederen.

Hoeveel patrimoniumtaks moet de vzw juist betalen? 

0,17% is het tarief van de patrimoniumtaks. Dit tarief wordt toegepast op het belastbaar vermogen (zie hierboven). 

Welke vzw's zijn vrijgesteld? 

Naast een aantal specifieke uitzonderingen (o.a. erkende pensioenkas voor zelfstandigen; inrichtende machten van gemeenschapsonderwijs; instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening), is er ook een algemene uitzondering. 

De vzw of stichting is namelijk vrijgesteld als het vermogen minder dan 25.000 euro bedraagt. 

Wat moet jouw vzw concreet doen? 

Normaal gezien ontvangen alle vzw's in januari of februari een brief "jaarlijkse taks op vzw's" van het bevoegde registratiekantoor. 

Ook al zou jouw vzw dat niet hebben ontvangen, dan nog is de vzw verplicht om op eigen initiatief aangifte te doen! 

De deadline voor de aangifte van de patrimoniumtaks is 31 maart. 

Als jouw vzw onder de vrijstelling zou vallen, kan de vzw antwoorden dat haar vermogen minder is dan 25.000 euro (aan te duiden op apart strookje dat voorzien is op de aangifte). 

Welke verplichtingen gelden er nog voor vzw's in maart?

1. Klantenlisting:

Als jouw vzw btw-plichtig is, moet ze een klantenlisting indienen. Het gaat om een lijst van alle klanten (bv. sponsors) waaraan de vzw meer dan 250 euro (excl. btw) per jaar heeft gefactureerd. 

Van btw vrijgestelde activiteiten of klanten die alleen handelingen stellen die niet btw-plichtig zijn, moeten niet in de klantenlisting worden opgenomen. 

2. Kwartaal-aangifte boekhouding:

Het eerste kwartaal loopt af op 31 maart. De boekhouding van de vzw moet dan ook tot die datum verwerkt zijn, aangezien ze moet worden ingegeven in de eerste kwartaal-aangifte voor btw-plichtige vzw's. Ten laatste op 20 april moet deze eerste aangifte worden ingediend. 

Hulp nodig? 

Hopelijk maakt bovenstaande info het allemaal wat duidelijker. Laat het ons gerust weten, als we nog ergens mee kunnen helpen.