Geldt het UBO-register ook voor vzw's?

27-02-2019
Geldt het UBO-register ook voor vzw's?
Geldt het UBO-register ook voor vzw's?

Ja zeker. (Internationale) Vzw's en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Wat het allemaal juist inhoudt, leggen we hieronder kort uit.

Het UBO-register: wat is dat nu juist?

De bedoeling van het UBO-register ("Ultimate Beneficial Owner") is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Dit tracht men te doen door actuele informatie over de uiteindelijke begunstigden ter beschikking te stellen.

Wie zal worden aangemerkt als "uiteindelijke begunstigde" bij vzw's en stichtingen?

 • De leden van de raad van bestuur.
 • De personen die zijn aangeduid om de vereniging te vertegenwoordigen.
 • De personen die zijn aangeduid als dagelijks bestuurder.
 • De oprichters.
 • De (categorie van) natuurlijke personen in wiens hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is.
 • Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent.

Vzw's en stichtingen moeten alle bovenstaande personen vermelden in het UBO-register.

Welke informatie moet men meedelen over de uiteindelijke begunstigden?

 • de naam en voornaam, volledige geboortedatum en nationaliteit(en).
 • het volledige verblijfsadres.
 • de datum waarop hij/zij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige vzw of stichting is geworden.
 • het identificatienummer van het rijksregister van natuurlijke personen of van de kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar buitenlands identificatiemiddel.
 • tot welke categorie van UBO (zie de opsomming hierboven) de persoon behoort.

Voor wie zijn deze gegevens toegankelijk?

 • de bevoegde autoriteiten.
 • financiële instellingen, advocaten en notarissen in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van de cliënten.
 • elke burger of organisatie die een legitiem belang aantoont bij de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en/of gerelateerde criminele activiteiten.
 • elke andere persoon die een schriftelijke aanvraag bij de administratie van de thesaurie indient voor de vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk en stichting, die zeggenschap hebben over een vennootschap, vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk of stichting.

Hoe registreren?

Het UBO-register is raadpleegbaar via het portaal MyMinFinPro.

Staat hier een boete op?

Ja, deze verplichting is op straffe van een geldboete voor de bestuurders van 250 tot 50.000 EUR.

Wanneer moet men in orde zijn?

De deadline voor registratie is uitgesteld tot 30 september 2019. Het is dus belangrijk om je als vzw of stichting tijdig voor te bereiden.

Hulp nodig?

Verenigingen van nu helpt je graag verder. Laat je gegevens achter en we bezorgen je een gebruikshandleiding en/of begeleiden je bij deze verplichting, indien gewenst.