Het nieuw Belgisch verenigingsrecht gestemd!

01-03-2019

Alea iacta est... Het nieuw Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht (WVV) is gisteren goedgekeurd!

Dit betekent dat er heel wat nieuwe regels zullen komen voor verenigingen en vzw's vanaf 1 mei 2019, want dan treedt de nieuwe wet effectief in werking.

Uiteraard gaan we je de komende tijd zo goed mogelijk informeren over deze wijzigingen. Hieronder alvast een aantal kernpunten van de nieuwe wet in een notendop:

  1. Verbod winstuitkering: verenigingen en vzw's mogen winst niet uitkeren aan leden en/of bestuurders op eender welke manier, tenzij ter verwezenlijking van het belangeloos doel dat ze nastreven (uitzondering).
  2. Economische activiteiten: een vereniging mag zonder problemen economische activiteiten van industriële of commerciële aard ondernemen om geld in het laatje te verzamelen. De winst mag echter alleen dienen om het belangeloos doel te realiseren. Kortom, het moet terug geïnvesteerd worden in het hoofddoel van de vzw.
  3. Onderneming: de nieuwe wet (conform het wetboek van economisch recht) kwalificeert de vereniging en vzw onder het begrip "onderneming". Bijgevolg kunnen vzw's failliet verklaard worden.
  4. Aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid voor bestuurders wordt gekoppeld aan bepaalde bedragen, afhankelijk van hoe groot de vzw is. Voor de kleine vzw's ligt deze beperking van de aansprakelijkheid op 125.000 EUR voor alle bestuurders samen. Hierop zijn evenwel uitzonderingen van toepassing.
  5. Samenstelling van organen: de raad van bestuur moet niet langer kleiner zijn dan de algemene vergadering. Twee oprichters die ook bestuurder zijn, is dus in principe voldoende. Daarnaast wordt het dagelijks bestuur beter gedefinieerd en moet een rechtspersoon (als (dagelijks) bestuurder) een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aanduiden.


There is one more thing...

Hoe dan ook moeten alle bestaande vzw's een statutenwijziging doorvoeren om in orde te zijn met de nieuwe wet. Maar no worries, er gelden ruime overgangstermijnen:

  • op 01.01.2020 zijn de nieuwe regels van toepassing op verenigingen en vzw's die al bestaan op 1 mei 2019. De bestaande vzw's kunnen vanaf 01.05.2019  kiezen om de nieuwe regels spontaan toe te passen bij een eerstvolgende statutenwijziging.
  • uiterlijk op 01.01.2024 moeten alle vzw's via een verplichte statutenwijziging hun statuten in overeenstemming brengen met de nieuwe regels. 

To do?

Hou zeker onze website in de gaten voor meer info / documenten over het nieuwe verenigingsrecht.

Bij vragen of onduidelijkheden, neem gerust contact met ons op. We helpen je met plezier verder!