1 JANUARI 2020: is jouw vzw al in orde met de nieuwe vzw-regels?

05-01-2020
1 JANUARI 2020: is jouw vzw al in orde met de nieuwe vzw-regels?
1 JANUARI 2020: is jouw vzw al in orde met de nieuwe vzw-regels?

In een vorig blogbericht schetsten we de belangrijkste veranderingen voor vzw's en verenigingen naar aanleiding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (in voege sinds 01.05.2019).

De nieuwe vzw-regels bevatten ook een aantal belangrijke deadlines, zoals 1 januari 2020. 

Wat is er veranderd?

Is je vzw opgericht na 1 mei 2019, dan zijn de nieuwe vzw-regels al volledig van toepassing op je vzw en moet je verder geen actie ondernemen.

Dateert de oprichting van je vzw van voor 1 mei 2019 en zijn de statuten van je vzw nog niet in overeenstemming met de nieuwe vzw-regels (door middel van een statutenwijziging), dan zijn de toepasselijke regels op je vzw veranderd sinds 1 januari 2020.

Wat zijn de gevolgen?

1. Dwingende vzw-regels zijn van toepassing:

Vanaf 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van de nieuwe wet van toepassing.

Dit geldt dus ook voor "oude" vzw's (= opgericht voor 1 mei 2019), waarvan de statuten nog niet zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Een voorbeeld hiervan zijn de gewijzigde regels over de vertegenwoordiging van een rechtspersoon die een mandaat zou opnemen als lid van het bestuur. Als er een rechtspersoon (bv. een andere vzw of vennootschap) wordt benoemd tot bestuurder, moet er een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon met al zijn/haar persoonsgegevens) worden aangeduid. Deze natuurlijke persoon moet ook bekend gemaakt worden. 

2. Verplichting bij eerstvolgende statutenwijziging:

Sinds 1 mei 2019 en vóór 1 januari 2020 hadden vzw's de mogelijkheid om vrijwillig hun statuten aan te passen aan de nieuwe vzw-regels.

Vanaf 1 januari 2020 zijn vzw's verplicht om bij hun eerstvolgende statutenwijziging hun statuten volledig in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek.

De bestuurders van vzw's die deze verplichting naast zich neerleggen, kunnen hier mogelijks voor worden aansprakelijk gesteld.

Waarom nu actie ondernemen?

1) Doordat de de dwingende bepalingen van de nieuwe wet van toepassing zijn in combinatie met de bepalingen van de huidige statuten van je vzw, kan dit voor onduidelijkheid zorgen.

Als je meer duidelijkheid wenst over de te volgen regels of als je sneller gebruik wil maken van de mogelijkheden van nieuwe vzw-regels (bv. coöptatie van bestuurders), is het aan te raden om de statuten van je vzw al volledig af te stemmen op het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

2) Bovendien is het de ideale aangelegenheid om via één publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad alles in orde te brengen als de vzw een andere wijziging (bv. verandering in het bestuur; naam- of adreswijziging;...) moet doen. Hierdoor moet er maar éénmaal een publicatiekost aan de overheid betaald worden.

3) Tot slot heeft iedere vzw bij een eerstvolgende statutenwijziging de plicht om haar statuten aan te passen aan de nieuwe vzw-regels. 

Let's meet?

"Verenigingen Van Nu" is van mening dat deze verplichte statutenwijziging een uitgelezen kans is om de (interne) werking (o.a. alle administratieve, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen; vrijwilligersbeleid; verzekeringen; financiële stromen;...)  van je vzw eens te laten doorlichten.

We komen graag tot bij jouw organisatie om dit verder toe te lichten (o.a. aan de hand van stappenplannen en checklisten).

Indien je interesse hebt om eens vrijblijvend samen te zitten hierover, geef ons zeker een seintje via het contactformulier op de website of via info@verenigingen-van-nu.be.